top of page

הלוח מגיע ללא צבע/לכה

המוצר נועד לשימוש פנימי ומוצל בלבד.
• •מראה טבעי וייחודי של העץ.
• •ניתן לחידוש ולליטוש בקלות.
• •ניקוי במטלית לחה בלבד ללא חומרים כימיים.
• •חובה ליצור שכבת הגנה למוצר בפני לחות ושחיקה ועל כן יש למרוח את
המוצר בשמן או בלכה המיועדת לכך.
• •אין להשאיר את המוצר ב"ריחוף" באוויר מעל 80 ס"מ. מעבר לכך יש לדאוג
לתמיכות וחיזוקים.

המידות לבחירה בס"מ

לוח למי / LAMI – מעץ אלון לבן מבוקע, עובי 40 מ"מ, דגם LAMI40

מחירהחל מ- 548.00 ₪
    bottom of page